3dguide

Kom godt i gang med din Sculpto 3D-printer


 Hvad er 3D-print?

 3D-print er en metode til at bygge objekter i alle mulige faconer og størrelser. I modsætning til almindelig 2D-print, som man kender fra fx en Canon printer derhjemme, så kan 3D-print ikke kun lave flade ting. En 3D-printer har nemlig en tredje dimension, som gør, at den også kan printe i højden og dermed skabe objekter i alverdens former. Den mest udbredte form for 3D-print fungerer ved, at 3D printeren trækker en bionedbrydeligt plastmateriale – formet som en flere hundrede meter lang snor på en rulle ind i en varm metaldyse som smelter materialet. Metaldysen og det underlag, som man 3D-printer på bevæger sig efterfølgende i det mønster, man ønsker at printe.

Denne proces gentages lag for lag, mens metaldysens afstand til underlaget øges og på den måde formes objektet man ønsker at 3D printe også i højden.
På Sculpto 3D printeren sidder metaldysen på en bevægelig arm, mens printunderlaget bevæger sig cirkulært under dysen, samtidigt øges afstanden til printunderlaget lag for lag. Dette ses meget tydeligt på videoen til højre.

3dprintede-genstande

Hvordan designer man ting?

Der findes en lang række gratis 3D modelleringsprogrammer som er lette og simple, at komme i gang med. Sculpto understøtter de fleste programmer – det kræver blot, at programmet er i stand til at eksportere en STL fil.

Vi har testet en række programmer som vi anbefaler til nybegyndere og lettere erfarne 3D modellører:

Tinkercad

Google Sketchup

Autodesk 123D

Hvor lang tid tager det?

Det er svært at give noget klart svar på, det afhænger både af, om man printer et stort objekt, der fylder hele 3D printerens areal eller om man printer et lille objekt. Derudover afhænger det af, hvor glat en overflade dit print skal have. Jo finere overflade jo langsommere går det.

En anden ting der afgør, hvor langt tid et 3D print tager, er størrelsen på objektet, jo mere materiale, der går til dit print jo længere tid tager det.

Den sidste ting er detaljegraden, hvis dit print har mange fine detaljer, så vil printet tage længere tid, selvom det ikke nødvendigvis er et stort print.

Den grå smartphone-holder tager 1 time at printe i mellem kvalitet.


Iphoneholder3dprint

Ofte stillede spørgsmål

Opsætning af printer

 1. Tjek allerførst dit netværks sikkerhed. Sculpto+ kan nemlig ikke sættes op på et netværk med WPA2 Enterprise eller netværk, hvor man skal logge ind med personligt brugerlogin – opsætning til et sådant netværk er kun muligt med Pro-versionen af Sculpto printeren.
 2. Tjek, at du har brugt de rigtige login-informationer. Der kan nemlig maksimalt være én unik bruger tilknyttet til hver enkelt printer. Kontakt vores kundeservice, hvis du har oprettet flere brugerprofiler og er i tvivl om, hvilken der er tilknyttet din printer.

Jeg kan stadig ikke forbinde min printer til netværket. Hvad gør jeg?

Hvis du har været igennem ovenstående punkter, og du stadig ikke er blevet klogere på, hvorfor du ikke kan få forbundet din printer til netværket, så tjek følgende punkter:

 1. Sørg for, at din printer er inden for rækkevidde af dit Wi-Fi-netværk.
 2. Sørg for, at du har downloadet den seneste version af Sculpto app’en.
 3. Sørg for at sætte printeren op via iOS eller Android app’en. Printeren kan ikke sættes op fra web-app’en (http://app.sculpto.dk).
 4. Prøv at genstarte app’en og printeren.
 5. Kontroller, at din router udsender en 2,4 GHz forbindelse.
 • Hvid (Ser lyseblå ud for nogen): Printeren har forbindelse til nettet og er klar til brug.
 • Blå, blink: Printeren forsøger at oprette forbindelse til det seneste netværk den er blevet bedt om at logge på.
 • Blå, konstant: Printeren har forbindelse til nettet, den forsøger at få kontakt til vores server.
 • Gul, Blink (Ser lysegrøn ud for nogen): Printeren kan ikke få forbindelse til et netværk eller er ikke sat op.
 • Lilla: Printeren er ved at modtage en opdatering.
 • Blandede farver: Hvis printeren ikke er blevet genstartet eller er ved installere en opdatering, så er dette en farvekode til at bekræfte din tilstedeværelse.
 • Rød, konstant: Tag kontakt til kundeservice.

Hvis din printer ikke viser dig en farvekode, når du bliver bedt om at indtaste en farvekode i app’en, kan det skyldes, at din printer mangler at hente en opdatering.
Hvis du ikke har modtaget en besked i app’en om en tilgængelig opdatering, kan du forsøge følgende:

 1. Log ud og log ind igen på din app
 2. Forsøg at logge ind via et andet device eller via web-app’en
 3. Af- og geninstaller Sculpto-app’en og prøv igen

Du logger ind på den bruger, som er tilknyttet printeren og vælger “printerværktøjer”. Derefter trykker du på “skift Wi-Fi” og følger instruktionerne i app’en.

Der kan højst forbindes én unik bruger til hver printer, og man kan derfor ikke forbinde en printer til en ny bruger, hvis den allerede er forbundet til en anden bruger, medmindre man logger ind på den oprindelige bruger og trykker “Disconnect/Frakobl fra bruger”. Denne mulighed finder du ved at gå ind under “brugerindstillinger” (den midterste af de 3 faneblade i bunden) og trykke på tandhjulet oppe i venstre hjørne.

Dette er med til at sikre, at ens nabo ikke stjæler ens printer og er med til at øge sikkerheden.

Før et print

Se instruktionsvideoen øverst på denne side og vær især opmærksom på følgende:

 1. Sørg for, at enden af filamenttråden, som du fører ind i printeren, er skåret spidst til
 2. Sørg for at presse filamenttråden så langt ind, som den kan komme, og fasthold dette pres, mens du trykker ”spis filament” inde i app’en
 3. Vær sikker på, at filamentrullen kan rotere frit
 • Jeg har stadig problemer med at få printeren til at spise filamentet. Hvad kan jeg ellers gøre?

Hvis ovenstående punkter ikke hjælper, så tjek, om din printers filamentgear er slidt. Hvis dit filamentgear ser slidt ud, kan du bestille et nyt i vores webshop her på hjemmesiden.

 

Hvis du har STL-filen med din egen model liggende på din PC, kan du med fordel bruge web-app’en til at printe fra. Dette gør du ved at logge ind på https://app.sculpto.dk/ og så vælge ”print egen STL fil”, som du finder i øverste højre hjørne. Dernæst trykker du ”upload” og finder filen, du gerne vil have printet.

Hvis du har STL-filen, som du ønsker at printe, liggende i fx iCloud, så kan du også printe den via app’en på din mobil eller tablet ved at trykke på ”print egen STL fil”, som du kan finde under fanebladet ”printer” (fanebladet i bunden længst til højre)

Ja, man kan også printe via Sculptos web-app. Den finder du på https://app.sculpto.dk/. Bemærk dog, at man ikke kan bruge web-app’en i forbindelse med printeropsætningen.

Det gør du ved at gå ind under ”printerværktøjer” i Sculpto app’en (Y-kalibreringen finder du under kategorien ”avanceret”).
Når du starter en kalibrering af enten Y- eller Z-aksen, skal du blot følge anvisningerne i app’en.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har kalibreret Z-aksen korrekt, kan du også se følgende instruktionsvideo:

Under et print

Dette skyldes sandsynligvis, at WiFi-forbindelsen er blevet afbrudt. Tjek, hvilken farve din printer viser. Hvis printeren blinker gult eller lysegrønt, har printeren ikke længere forbindelse til dit netværk.

Problemet (som også kaldes “warping”) kan skyldes, at Z-aksen er kalibreret for langt fra printpladen. Forsøg derfor en manuel kalibrering af printeren ved at gå ind under “printer-værktøjer” i Sculpto app’en (se også instruktionsvideo i, hvordan man kalibrerer Z-aksen under punktet “Hvordan kalibrerer jeg min printers Z-akse?” længere oppe i denne FAQ).

Hvis din printer står et sted, hvor temperaturen er lavere end stuetemperatur eller hvor der er risiko for træk, kan dette påvirke filamentet og få den til at slippe printpladen. Sørg i så fald for at placere din printer et sted, hvor temperaturen er varmere, og der ikke er risiko for træk.

Tjek derudover, om der kunne sidde noget snavs eller filamentrester på printpladens 3 magneter eller nede i de 3 huller, der kunne medføre, at printpladen ikke ligger stabilt på printeren, når der printes. Hvis printpladen ikke ligger optimalt, kan dette også medføre warping.

Hvis du kan se på temperaturmåleren i app’en, at temperaturen daler betydeligt i løbet af et print, og der til sidst ikke kommer mere filament ud, kontakt da vores kundeservice.

Nej, dette er ikke muligt.

Hvis du oplever, at der ikke kommer nok filament ud af dysen, når du printer, hvorfor dit printobjekt får uventede huller eller helt mangler nogle lag, så skyldes det sandsynligvis en af to ting:
A) Filamentgearet. Hvis din printers filamentgear, der trækker filamenttråden ind i printeren, er slidt, beskidt eller ikke monteret korrekt, og det derfor ikke får en stærk nok kontakt med filamenttråden, du har ført ind i printeren, kan det føre til, at der ikke ekstruderes nok filament under printningen. Undersøg, om dit filamentgear kan være forklaringen ved at gøre som i videoen nedenfor.
B) Dysen. Hvis der har samlet sig filamentrester i dysen, der blokerer, kan dette også føre til under-ekstrudering. Se, hvordan du foretager en rensning af dysen på din printer i videoen nedenfor.

Efter et print

Dette kan skyldes, at Z-aksen er kalibreret for tæt på printpladen. Prøv at foretage en manuel kalibrering af printeren ved at gå ind under “printer-værktøjer” i Sculpto app’en.

Ved større objekter kan printpladen flekses en smule med det formål at få printet til at slippe pladen. Derudover kan du prøve med en spatel,  dejskraber el.lign. at fjerne objektet med, hvis det sidder rigtig godt fast. Se i instruktionsvideoen nedenfor et eksempel på, hvordan det kan gøres.

 

Lagforskydninger kan skyldes flere forskellige faktorer. I det følgende er de mest hyppige:

 • Z-aksen er kalibreret for tæt på eller en smule for langt fra printpladen
 • Din printplade ikke er tilstrækkeligt plan længere – enten på grund af slid eller fordi der er skidt mellem magneterne på undersiden af printpladen og magnethullerne i basen på printeren
 • Du forsøger måske at printe et objekt, som ikke er designet til denne type 3D-printer
 • Forkert valg af support ved upload af din egen .stl fil

Hvis ingen af de ovenstående muligheder ser ud til at være tilfældet – og lagforskydningerne ikke er konsekvente på alle print – så må man erkende, at der vil være modeller, som er meget svære at printe. Man kan dog forsøge at rotere eller dreje dem, ændre størrelse en smule eller vælge en anden support-struktur og dermed øge chancen for et succesfuldt print.

Oplever du, at alle dine print forskyder sig, uanset hvad du gør, så tag kontakt til vores kundeservice. Gerne i form af en mail med gode og tydelige billeder af de mislykkede print.

 • Hvis du har problemer med dine print i centrum af pladen, så kan det skyldes at armen (Y-aksen) ikke er kalibreret korrekt. Dette kan du kontrollere ved at starte en kalibrering af Y-aksen under “printerværktøjer” i app’en. Følg instruktionerne i app’en. Bemærk, at det er vigtigt, at du bruger et meget præcist måleredskab, fx en skydelære, til at måle længden af den printede Y-test. Indtast herefter længden af Y-testen i app’en for at afslutte kalibreringen af din printers Y-akse.
 • Hvis du stadig synes, at printeren er en smule unøjagtig i center og armen er kalibreret korrekt, så kan det skyldes, at tolerancerne i centrum af pladen ikke er helt den samme som på resten af pladen på en bipolar printer.

Vedligehold

Hvis du bemærker små ridser på overfladen af dine 3D-print, eller hvis de to stålakser på printeren ser tørre ud, anbefales det at putte en enkelt dråbe symaskineolie på de to stålakser (brug ikke WD40, da dette vil påvirke belægningen på stålakserne!).

Hver 6. måned bør printerens gevindstang smøres med PFTE-smørelse.

Vask desuden printpladen med vand og sæbe regelmæssigt.

Rengør 3D-printerens hvid og sorte plastikdele med en fugtig klud. Støv og skidt kan sætte sig fast i 3D-printerens gear og lejer og derved forårsage dårlig printkvalitet eller mekaniske fejl.
Rengør ligeledes overfladerne under printpladen regelmæssigt.

Som udgangspunkt er der kun 2 sliddele på printeren. Hvor hurtigt – hvis de overhovedet “slides ned” – afhænger af, hvor godt man behandler printeren.

Hvis man behandler den godt, så kan de holde i årevis. Bliver den derimod behandlet forkert eller groft, så slides der mere på delene.

De to sliddele består af et filamentgear, som fremfører filamentsnoren, og printerens ovale printplade, som objekterne printes på. De kan købes ved søgning i Sculptos webshop og koster henholdsvis 45 og 249 kroner.

Yderligere info

For at skifte sprog i app’en kan du gå ind under brugerindstillinger (gå ind på det midterste af de 3 faneblade i bunden og tryk på det lille tandhjul oppe i venstre hjørne). Her er “skift sprog”/”change language” en af funktionerne, du kan vælge.

For at skifte sprog i web-app’en skal man trykke på ikonet af globussen oppe i venstre hjørne på forsiden, hvor du bliver bedt om at indtaste dine login-informationer.

Sculpto-app’en er på nuværende tidspunkt tilgængelig på 2 sprog: dansk og engelsk.

Vi anbefaler på det kraftigste, at man bruger originalt Sculpto filament til sin Sculpto 3D-printer. Dette sikrer ikke bare den højeste succesrate på print, men det er også et bionedbrydeligt og ikke sundhedskadeligt kvalitetsfilament, som laver solide og holdbare objekter.
Vi kan desuden kun opretholde garantien på din printer, hvis du bruger Sculpto filament, da vi ellers ikke kan garantere printerens levetid.
Det originale Sculpto filament kan bestilles i vores webshop her på siden. Rullerne findes i mange forskellige farver og varianter.

Den primære forskel på de tre printindstillinger er lagtykkelse på et print, samt hvor lang tid det tager at printe emnet.

‘Fin’ printer med en lagtykkelse på 0,15mm. ‘Normal’ printer med 0,25mm. ‘Hurtig’ printer med 0,35mm.

Den kører med en dysestørrelse på 0,6mm. Printhovedet er produceret i England af et firma ved navn E3D, som er kendt for at producere nogle af de bedste printhoveder i verden.

Printeren og app’en taler ikke direkte sammen og behøver derfor ikke være på samme netværk. Printeren taler med Sculpto app’en gennem vores server via internettet.

Du kan logge ind på din bruger fra flere enheder på én gang og dermed styre og følge din printer både fra din computer på kontoret eller din iPad hjemme i sofaen.

Kalibrering

kalibrering

Et godt første lag er afgørende for om et print lykkedes eller ej. Er dysen for langt fra pladen som ses på det første billede, så risikerer man at objektet slipper pladen i løbet af print processen. Er dysen for tæt på, så slider det på fremføringssystemet og printpladen. Derudover risikerer man at armen takker over. Det første lag skal ikke være 100% perfekt for at opnå et succesfuldt print, men det øger sandsynligeheden en del. Z-aksen kalibreres under printer værktøjer i Sculpto app’en.