Mit print har en eller flere forskydninger. Hvad gør jeg?

Lagforskydninger kan skyldes flere forskellige faktorer. I det følgende er de mest hyppige:

  • Z-aksen er kalibreret for tæt på eller en smule for langt fra printpladen
  • Din printplade ikke er tilstrækkeligt plan længere – enten på grund af slid eller fordi der er skidt mellem magneterne på undersiden af printpladen og magnethullerne i basen på printeren
  • Du forsøger måske at printe et objekt, som ikke er designet til denne type 3D-printer
  • Forkert valg af support ved upload af din egen .stl fil

Hvis ingen af de ovenstående muligheder ser ud til at være tilfældet – så prøv at rotere eller dreje modellen. Forsøg altid at vende modellen på en måde, hvor modellen understøtter sig selv, således at modellen behøver mindst mulig support-struktur og dermed skal printe mindst muligt ud i fri luft. Et eksempel: Hvis du skal printe et glas, så vend det med bunden ned mod printpladen, så skal der ikke bruges nogen supportstruktur, hvorimod hvis du vender glasset på hovedet, så vil hele glassets bund skulle dækkes i support-struktur, hvilket øger printtid, materialeforbrug og sandsynlighed for fejl.

Oplever du, at alle dine print forskyder sig, uanset hvad du gør, så kunne det tyde på en mekanisk fejl. Start med at undersøge om der er faldet skidt eller filamentrester ned i det store runde gear, der roterer printpladen. Dernæst fortag en Y-kalibrering under avancerede indstillinger i app’en. Hvis det fortsat ikke hjælper, så tag kontakt til support.

Comment on this FAQ

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *